Privacy policy

Privacy is een belangrijk gegeven in onze sector en uw vertrouwen is van het grootste belang. In deze privacy policy vind je alle nodige informatie over de gegevensverwerking binnen Cartesio.

 

Over welke gegevens gaat het? 

Wij beschikken over de gegevens die u rechtstreeks aan ons bezorgde via uw CV en/of een sollicitatiegesprek, maar ook gegevens die op sociale media te vinden zijn. Wij bewaren geen gevoelige (bv. seksuele, politieke, medische) gegevens gezien deze geen toegevoegde waarde bieden in ons selectieproces. 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Cartesio.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt door Cartesio, Kempische Steenweg 305, bus 12, 3500 Hasselt, BE0634.726.527. Cartesio is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor het zusterbedrijf Newpoint Professionals.

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Wij verzamelen uw gegevens voor diverse doeleinden. Voornamelijk worden uw gegevens verwerkt voor het invullen van vacatures en na eventuele aanwerving. De administratie van de salarissen, vergoedingen, commissies en lonen. De toepassing van de sociale wetgeving. Uiteraard houden we je ook graag op de hoogte van aanbiedingen van Cartesio en Newpoint Professionals (redactionele initiatieven, jobaanbiedingen, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere). 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

We vinden het belangrijk om uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig. Vandaar dat wij de gegevens niet langer dan 7 jaar bewaren, tenzij u verlenging aanvraagt.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, zonder uw toestemming. Er is wel een onderlinge uitwisseling van gegevens met het zusterbedrijf Newpoint Professionals, waar dezelfde privacyregels gelden. 

 

U hebt als betrokkene verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

  1. Je hebt het recht van inzage en kopie. U mag alle gegevens die over u bewaard worden inkijken waarbij een redelijke termijn van 2 tot 4 weken wordt voorzien. Op die manier kan u een duidelijk overzicht bezorgd worden van de gegevens. 

  2. Je hebt recht op rectificatie, je mag eventueel foute gegevens verbeteren. Wij zullen ervoor zorgen dat de ontvangers van jouw gegevens hier ook van op de hoogte worden gebracht. 

  3. Je hebt recht op gegevens wissing. Indien je niet langer bewaard wenst te worden in onze database, kan je ons hier op elk moment van op de hoogte brengen en zullen je gegevens gewist worden. Ook hier worden andere partijen die je gegevens bezitten door ons ingelicht. 

  4. Je hebt recht op beperking van de verwerking. Indien je wenst dat wij bepaalde gegevens niet bewaren, mag je dit doorgeven en zullen deze gewist worden. Opnieuw worden hier eventuele derden van op de hoogte gebracht. 

  5. Je hebt recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je het recht hebt om een overzicht van je gegevens te vragen en dat je dit overzicht aan andere verwerkers mag bezorgen. 

  6. Je hebt recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming. Hiermee wordt bedoeld dat je bezwaar mag maken tegen bijvoorbeeld het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

 

Hoe kan je deze rechten uitoefenen? 

Indien je melding wil maken over de wijziging van je gegevens of een bepaald recht wil uitoefenen kan je dit doen door contact op te nemen met privacy@newpointprofessionals.be
 

Connect

Ontvang als eerste onze vacatures en event uitnodigingen