Privacy policy

Privacy is een belangrijk gegeven in onze sector en uw vertrouwen is van het grootste belang. In deze privacy policy vind je alle nodige informatie over de gegevensverwerking binnen Cartesio.

 

Over welke gegevens gaat het? 

Wij beschikken over de gegevens die u rechtstreeks aan ons bezorgde via uw CV en/of een sollicitatiegesprek, maar ook gegevens die op sociale media te vinden zijn. Wij bewaren geen gevoelige (bv. seksuele, politieke, medische) gegevens gezien deze geen toegevoegde waarde bieden in ons selectieproces. 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Cartesio.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt door Cartesio, Kempische Steenweg 305, bus 12, 3500 Hasselt, BE0634.726.527. Cartesio is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor het zusterbedrijf Newpoint Professionals.

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Wij verzamelen uw gegevens voor diverse doeleinden. Voornamelijk worden uw gegevens verwerkt voor het invullen van vacatures en na eventuele aanwerving. De administratie van de salarissen, vergoedingen, commissies en lonen. De toepassing van de sociale wetgeving. Uiteraard houden we je ook graag op de hoogte van aanbiedingen van Cartesio en Newpoint Professionals (redactionele initiatieven, jobaanbiedingen, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere). 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

We vinden het belangrijk om uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig. Vandaar dat wij de gegevens niet langer dan 7 jaar bewaren, tenzij u verlenging aanvraagt.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, zonder uw toestemming. Er is wel een onderlinge uitwisseling van gegevens met het zusterbedrijf Newpoint Professionals, waar dezelfde privacyregels gelden. 

 

U hebt als betrokkene verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

  1. Je hebt het recht van inzage en kopie. U mag alle gegevens die over u bewaard worden inkijken waarbij een redelijke termijn van 2 tot 4 weken wordt voorzien. Op die manier kan u een duidelijk overzicht bezorgd worden van de gegevens. 

  2. Je hebt recht op rectificatie, je mag eventueel foute gegevens verbeteren. Wij zullen ervoor zorgen dat de ontvangers van jouw gegevens hier ook van op de hoogte worden gebracht. 

  3. Je hebt recht op gegevens wissing. Indien je niet langer bewaard wenst te worden in onze database, kan je ons hier op elk moment van op de hoogte brengen en zullen je gegevens gewist worden. Ook hier worden andere partijen die je gegevens bezitten door ons ingelicht. 

  4. Je hebt recht op beperking van de verwerking. Indien je wenst dat wij bepaalde gegevens niet bewaren, mag je dit doorgeven en zullen deze gewist worden. Opnieuw worden hier eventuele derden van op de hoogte gebracht. 

  5. Je hebt recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je het recht hebt om een overzicht van je gegevens te vragen en dat je dit overzicht aan andere verwerkers mag bezorgen. 

  6. Je hebt recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming. Hiermee wordt bedoeld dat je bezwaar mag maken tegen bijvoorbeeld het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

 

Hoe kan je deze rechten uitoefenen? 

Indien je melding wil maken over de wijziging van je gegevens of een bepaald recht wil uitoefenen kan je dit doen door contact op te nemen met privacy@newpointprofessionals.be

 

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door onze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die u bij de vorige bezoeken aan onze site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat u tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentie-plugin. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies heeft u voor uw bezoek aan onze site eerst toestemming moeten geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hieronder een opsomming waarvoor onze cookies worden gebruikt:

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analyse-tool die uw bewegingen, acties en clicks op onze website record en opslaat, om later door ons bekeken te worden. Op die manier kunnen wij continu leren en zorgen voor een betere en gebruiksvriendelijkere website. Zo wordt u sneller vooruit geholpen bij een bezoek aan onze website.

De door Hotjar gemaakte opnames van uw activiteiten op onze website worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

Facebook pixel

De Facebook-pixel is een hulpmiddel voor analyse waarmee we de effectiviteit van onze advertenties kunnen meten. We gebruiken de pixel om inzicht te krijgen in welke acties u uitvoert op onze website en om voor u relevante boodschappen te brengen.

 

Linkedin pixel 

Met behulp van een pixel meet LinkedIn conversies op onze website. De pixel verzamelt informatie over diverse acties die u doet op onze website, zoals ingevulde contactformulieren, inschrijvingen voor de nieuwsbrief, het downloaden van een document, etc. 

Daarnaast krijgen we te zien hoeveel onze advertentiecampagnes op LinkedIn hebben opgeleverd.

 

Reddit pixel

Ook de Reddit pixel is geïnstalleerd op onze website, die u acties op onze site meet. Hierdoor zien we de effectiviteit van onze advertenties op Reddit en kunnen wij gerichter adverteren. Op die manier krijgt u meer relevante boodschappen te zien.
 

Connect

Ontvang als eerste onze vacatures en event uitnodigingen